Eco-Boats

FR

Comença l'experiència Eco-Boats
Per fer una reserva, necessitem que ens indiquis el nombre d'adults.

​AVIS LEGAL

1.- Titularitat de la Pàgina Web


D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, “LSSI”), posem en el seu coneixement que la pàgina www .ecoboats.es (d’ara endavant, el Lloc Web o el Portal) és operada per EcoBoats SL (d’ara endavant, l’Empresa), amb C.I.F. B17476169, inscrita en el Registre Mercantil de () Tom: Llibre: Foli: Full: Inscrip: , el domicili social del qual es troba a Requesens 97b – 17487 Empuriabrava (Girona).


2.‐ Ús del Portal

Aquest Avís Legal (d’ara endavant, “Avís Legal”), estableix les condicions que regulen la utilització dels serveis de la societat de la informació que l’“Empresa” posa a disposició dels usuaris de la xarxa Internet a través del Lloc Web .

D’aquesta manera, l’accés i l’ús del Lloc Web suposen que l’usuari del mateix (d’ara endavant, l’“Usuari”) accepta en la seva totalitat i s’obliga a complir per complet aquest Avís Legal, els Termes i Condicions, així com les instruccions o recomanacions que se us indiqui en cada cas concret a través del Lloc Web. L’accés al Lloc Web és gratuït, llevat del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.

L’Empresa es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions del Lloc Web i els seus continguts, configuració i presentació, inclòs aquest Avís Legal i els Termes i Condicions, per la qual cosa recomanem el vostre lectura abans de cada accés i navegació pel Portal.

L’Usuari es compromet a no fer servir el Lloc Web amb fins fraudulents, així com a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de l’Empresa o de tercers, obligant-se a utilitzar el Portal, els serveis i els continguts inclosos en aquest de forma diligent, correcta i lícita. En particular, l’Usuari es compromet a abstenir-se de: suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts del Portal, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin incloure aquests continguts. Així mateix, l’Usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc Web, o que impedís, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del mateix.

En cas que incompleixi aquest Avís Legal i/o els Termes i Condicions, o en cas que sospitem raonablement que les està incomplint, l’Empresa es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar l’accés al Lloc Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta finalitat. Així mateix, l’Empresa es reserva la facultat de decidir, en qualsevol moment, sobre la continuïtat dels serveis que presta a través del Portal.

3.‐ Propietat Intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts del Lloc Web (inclòs el dret sui generis sobre la base de dades), el disseny gràfic (look &feel), els signes distintius (marques i noms comercials), els programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Portal (textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc.) corresponen a l’Empresa o disposa, si escau, del dret d’ús i explotació dels mateixos, i en aquest sentit constitueixen obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents.

L’ús del Lloc Web per l’Usuari de cap manera suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Portal, els seus continguts i/o els signes distintius de l’Empresa. A aquest efecte, mitjançant aquest Avís Legal, excepte en els supòsits en què estigui legalment permès, queda expressament prohibit a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització del Lloc Web, els seus continguts i/o els signes distintius de l’Empresa.

Queda expressament i terminantment prohibida la reproducció d’elements o continguts del Lloc Web realitzada amb ànim de lucre o fins comercials.

4.‐ Limitació de Responsabilitat

L’Usuari reconeix i accepta que l’ús del Lloc Web es realitza en tot moment sota el seu risc i responsabilitat sencera, per la qual cosa l’Empresa no es responsabilitza del mal ús o ús indegut que pugui realitzar-se del Portal. A aquest efecte, únicament serà responsable dels danys que l’Usuari pugui patir per l’ús del Lloc Web, quan aquests danys siguin deguts a la nostra actuació dolosa. En particular, l’Empresa no serà responsable de:

El contingut dels llocs enllaçats a través dels links inclosos dins del Lloc Web. Pel que fa a això, resultaran d’aplicació

Desplaça cap amunt